Lite MIG-trivia

Så är den permanenta ompekningen av migroup.se till getupdated.se, som jag skrev om senast, utförd. Med anledning därav kommer här lite kul MIG-trivia.

Den första seo-tjänsten som tecknades var för www.aktiv.se. Datumet på Migrouporderbekräftelsen skrevs 2002-02-11 och för 4400 kr per år skulle en sökmotoroptimeringstjänst benämnd Reg-Type levereras.

Leveransen av sökmotoroptimering minns Tomas Axelsson, idag teknisk chef för Getupdateds nordiska sökmotoroptimeringstjänster, skilde sig rejält från dagens sätt att arbeta:

”Det vi gjorde på den tiden var att hjälpa kunderna att lägga in meta-taggar som keywords och description samt att ”submitta” kundens URL till en stor mängd sökmotorer, länklistor, katalogtjänster och liknande sökrelaterade sajter på nätet. Till detta användes programvaran Submit Wolf från det Australienska företaget Trellian.

Detta var innan Google blev en populär sökmotor. På den tiden riktades främst ansträngningarna mot sökmotorerna AltaVista och Lycos och deras algoritmer räknade inte, vad vi vet, i någon större utsträckning med värdet av länkar.

Konkurrenterna på marknaden i Sverige vid denna tiden gick att räkna på en hand (även om det idag dyker upp personer både här och där som påstår att de jobbat med sökmotoroptimering i 10 år (vi har aldrig förstått hur det kan gå ihop)) och kommunikationen med kunder var rätt besvärlig då ytterst få på den tiden visste vad en sökmotor över huvud taget var för något.”

Med kvalitet och långsiktighet i leveransen

Det som känns kul och inspirerande är att Getupdated fortfarande har kvar kunder med sökmotoroptimerinstjänster som införskaffades år 2002, alltså kunder som känt sig nöjda med kvalitén av vår leverans i åtta år! Det känns också kul att personalen som jobbar med dessa tjänster har stannat kvar och trivts inom företaget. Getupdated kan därför inte enbart stoltsera med den största SEO-avdelningen (21 personer i dagsläget som jobbar heltid med SEO och PPC) utan även med några av de mest seniora SEO-teknikerna i landet!

I företaget finns också en hel del intressanta databaser som har byggts på genom åren. MIG byggde under 2003 det första systemet för att automatiskt kolla ranking på sökmotorerna och datan har samlats in sedan dess. Om vi tittar på rankingen på ordet ”sökmotoroptimering” för domänen ”migroup.se” så har den funnits med topp 10 på de viktigaste sökmotorerna sedan 2003, med en fjärdeplacering som snitt på Google, Bing och Altavista/Yahoo sammantaget. Detta är ytterligare ett bevis på att MIG (numera Getupdated) alltid legat i den absoluta framkanten när det gäller innovation och långsiktighet i sitt SEO-arbete – men även när det gäller att på ett systematiskt sätt kunna leverera SEO-tjänster till en stor kundbas!

Diagram över placeringar på sökordet ”sökmotoroptimering” i tre av alla sökmotorer sedan 2003 till dags dato, med fjärdeplats som den genomsnittliga placeringen:

altavista

Altavistaranking

bing

Bingranking

Google ranking

Kommentarer inaktiverade.