PageRank

Är ett sätt för Google att värdera en webbsida utifrån hur många länkar denna har. Algoritmen är namngivet efter en av Googles grundare som heter Larry Page. Vill man ta reda på en sidas PageRank man installera Googles Toolbar.