Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar om att se till så att en hemsida hamnar sök högt som möjligt i sökmotorernas SERP (Search Enginge Results Page) på ett antal sökord. Detta görs genom att arbeta med hemsidans innehåll i form av text, hemsidans struktur, länkar från andra hemsidor och genom att undanröja eventuella fel som kan hindra sökmotorerna från att hitta och förstå innehållet på hemsidan. När man pratar om sökmotoroptimering brukar man i huvudsak dela upp arbete i två delar: On page sökmotoroptimering och Off page sökmotoroptimering.

On page sökmotoroptimering

On page sökmotoroptimering görs genom att man ser till att innehållet på hemsidan i form av texter, struktur och så vidare är optimalt för de sökord man vill vara synlig på. Man brukar säga att ”content is king” och det är sant, utan rätt innehåll är det mycket, mycket svårt att få en hemsida att bli synlig på sökmotorerna. Det absolut första man bör göra när man jobbar med on page sökmotoroptimering är att till så att det inte finns några tekniska hinder för sökmotorerna att indexera innehållet på hemsidan. Det finns tekniska hinder av olika slag det kan röra sig om dåligt webbhotell eller kanske ett publiceringsverktyg som inte funkar så bra. När man har de grundläggande tekniska bitarna på plats så kan man fortsätta med att skapa texter som är anpassade till de ord/fraser som vill vara synligt på. Hur vet man då vilka ord och fraser som är lämpliga för mig och min hemsida? Det görs genom något som kallas ”keyword research”, detta går ut på att hitta de ord/fraser som du har nytta av synas på och titta på vilken trafik dessa kan generera. Här är relevans enormt viktigt, man har ju inget för att driva trafik till en hemsida som inte är relevant.

Off page sökmotoroptimering

Off page sökmotoroptimering handlar om att se till att andra hemsidor på internet länkar till din hemsida. Vikten av länkar är stor, framförallt i Googles algoritm. Varje länk från en hemsida till en annan ser Google som en röst på hemsidan som länkas. Hur mycket kraft en länk förmedlar beror på många faktorer men de viktigaste är hur många länkar den länkande sidan själv har och vad man skriver i ankartexten. I grova drag kan man säga att ju fler länkar en hemsida har desto bättre rankar den på Google, går man på djupet är dock arbetet med länkar enormt komplext och kräver mycket erfarenhet och eftertanke.

Varför välja Getupdated som leverantör av sökmotoroptimering?

Du ska välja Getupdated som leverantör av sökmotoroptimering för att vi har den största och mest erfarna teknikerkåren i Sverige. Vi har haft turen att genom åren behålla kärnkompetensen inom bolaget, bland dem märks Tomas Axelsson som startade SEO-verksamheten 2002 i ett bolag som hette MIG som köptes upp av Getupdated under 2007.

En annan anledning till att välj Getupdated som leverantör är också att vi är en heltäckande leverantör som i koncernen också har webbhotell, webbdesign, ett egenutvecklat CMS och till och med ett eget Affiliate nätverk. Vi har alltså spjutspteskompetens inom alla områden inom internetmarknadsföring.

Ytterligare en anledning är att vi har en väldigt stor erfarenhet på det internationella planet, vi har kontor i England, Frankrike och Italien som levererar sökmotoroptimering. Denna internationella erfarenhet drar vi nytta av genom kunskapsutbyten över gränserna, som kund av internationell seo har du givetvis också en enorm fördel av möjligheten att få leverans av våra tjänster från personal som finns på plats i dessa länder.