301 Redirect – Hur gjorde vi?

Nu har det äntligen slagit igenom, förra veckan gjorde vi en total ompekning från MIGroup.se till Getupdated.se och nu har migroup.se försvunnit från träfflistorna i Google. Vi tänkte att det kan det vara lite intressant för andra att få läsa om hur vår ompekning gick till – vi ska ju kunna sådana här saker och har kanske något litet tips att dela med oss av.

redirectVarför 301-redirect

Genom att peka om sajter med HTTP 301 Permanent Redirect får man inte bara fördelen att besökare automatiskt kommer rätt även när de surfar lite fel – med just 301-metodiken skickar man dessutom vidare all den befintliga länkkraft som eventuellt finns mot den gamla domänen också.

I vårt fall finns det ganska många tusen fina inlänkar till MIGroup som vi helt enkelt inte vill slarva bort hur som helst, utan hellre ville se peka till Getupdated och då allra helst till relevant innehåll där.

För bästa möjliga fortsatta förutsättningar bör man därför ha lite granna strategi bakom en sådan här operation och så här gjorde jag:

Dokumentspecifik redirect

Det första jag gjorde var att lokalt lista alla filer som fanns på MIGroups sajt. En liten smidig kommando-rad i MS Dos, (dir /s /b > lista.txt) skriver exempelvis ut en fin lista på en mapps innehåll – en lista som blir vansinnigt mycket enklare att arbeta med, inte minst om man hanterar den i t ex Excel.

Med denna lista genererad kunde jag via verktyg se vilket/a sökord varje enskilt dokument bäst hävdade sig på i Googles sökresultat. Med samma verktyg kunde jag dessutom snabbt ta reda på vilka dokument på målsidan Getupdated.se som hävdade sig bäst på samma sökord.

Målet var givetvis att få varje enskilt dokument att pekas om till den absolut bästa tänkbara målsidan på den nya domänen. Detta för att en eventuell besökare av en gammal länk förväntar sig att finna information relaterad till det han/hon letade efter men även för att bibehålla en så hög relevans som möjligt i sökmotorernas kritiska ögon.

När alla enskilda dokument på gamla MIGroup individuellt fått sig en varsin innehållsmässigt- och strategiskt korrekt målsida var det bara att, i mitt fall och för total kontroll, manuellt lägga till några rader kod i toppen på varje dokument. I detta fallet VBScript:

<%@ Language=VBScript %>
< %
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader ”Location”,”http://www.getupdated.se/MÅLSIDA”
%>

Semigenerell redirect

När alla specifika och individuella redirects skapats kikade jag på bloggarna. På gamla MIGroup fanns två nyhetsfunktioner och istället för att bara peka om dessa generellt mot Getupdateds startsida eller gå så långt att peka om dem mot individuella bloggposter på Getupdated utförde jag lite semigenerella 301 redirecter på dessa.

Resultat blev att bloggposter och nyhetsposter går till andra bloggposter och nyhetsposter, dock utan fingertoppshänsyn på innehåll och vilka sökord just de bäst hävdat/hävdar sig på.

Bloggen du är på just nu, seo.getupdated.se, fick sålunda ta emot väldigt många gamla inlänkar från gamlingarna migroup.se/blogg samt migroup.se/visanyhet.asp

Generell redirect

När ovanstående var sjösatt var det bara att sätta en generell 301 Redirect i IIS:en så att även felaktiga länkar satta mot migroup.se samlas in och pekas om till Getupdateds startsida hellre än att resultera i förargliga återvändsgränder (404 Object Not Found).

Tack vare det kan man fortfarande tillgodoräkna sig lite, lite länkkraft från länkar som absolut inte längre finns och även från rena fantasilänkar som exempelvis http://www.migroup.se/jätte/fel/länk.php som inte finns och heller aldrig någonsin har funnits.

En annan sak man ska tänka på vid sådana här redirect-strategier är att se till att radera alla bilder, pdf-filer och annat som kan tänkas ha indexerats och istället låta en 404-fil slå in och i sin tur 301 redirect:a även sådana spindelvägar till målsidan.

Summan av kardemumman är att ompekningen är utförd, allt verkar fungera och vi såg att det var gott.

Med detta skrivet tar jag minsann semester och jag tar tillfället i akt att önska alla läsare, kunder och kollegor en riktigt rackarns bra sommar!

 

 

Lite MIG-trivia

Så är den permanenta ompekningen av migroup.se till getupdated.se, som jag skrev om senast, utförd. Med anledning därav kommer här lite kul MIG-trivia.

Den första seo-tjänsten som tecknades var för www.aktiv.se. Datumet på Migrouporderbekräftelsen skrevs 2002-02-11 och för 4400 kr per år skulle en sökmotoroptimeringstjänst benämnd Reg-Type levereras.

Leveransen av sökmotoroptimering minns Tomas Axelsson, idag teknisk chef för Getupdateds nordiska sökmotoroptimeringstjänster, skilde sig rejält från dagens sätt att arbeta:

”Det vi gjorde på den tiden var att hjälpa kunderna att lägga in meta-taggar som keywords och description samt att ”submitta” kundens URL till en stor mängd sökmotorer, länklistor, katalogtjänster och liknande sökrelaterade sajter på nätet. Till detta användes programvaran Submit Wolf från det Australienska företaget Trellian.

Detta var innan Google blev en populär sökmotor. På den tiden riktades främst ansträngningarna mot sökmotorerna AltaVista och Lycos och deras algoritmer räknade inte, vad vi vet, i någon större utsträckning med värdet av länkar.

Konkurrenterna på marknaden i Sverige vid denna tiden gick att räkna på en hand (även om det idag dyker upp personer både här och där som påstår att de jobbat med sökmotoroptimering i 10 år (vi har aldrig förstått hur det kan gå ihop)) och kommunikationen med kunder var rätt besvärlig då ytterst få på den tiden visste vad en sökmotor över huvud taget var för något.”

Med kvalitet och långsiktighet i leveransen

Det som känns kul och inspirerande är att Getupdated fortfarande har kvar kunder med sökmotoroptimerinstjänster som införskaffades år 2002, alltså kunder som känt sig nöjda med kvalitén av vår leverans i åtta år! Det känns också kul att personalen som jobbar med dessa tjänster har stannat kvar och trivts inom företaget. Getupdated kan därför inte enbart stoltsera med den största SEO-avdelningen (21 personer i dagsläget som jobbar heltid med SEO och PPC) utan även med några av de mest seniora SEO-teknikerna i landet!

I företaget finns också en hel del intressanta databaser som har byggts på genom åren. MIG byggde under 2003 det första systemet för att automatiskt kolla ranking på sökmotorerna och datan har samlats in sedan dess. Om vi tittar på rankingen på ordet ”sökmotoroptimering” för domänen ”migroup.se” så har den funnits med topp 10 på de viktigaste sökmotorerna sedan 2003, med en fjärdeplacering som snitt på Google, Bing och Altavista/Yahoo sammantaget. Detta är ytterligare ett bevis på att MIG (numera Getupdated) alltid legat i den absoluta framkanten när det gäller innovation och långsiktighet i sitt SEO-arbete – men även när det gäller att på ett systematiskt sätt kunna leverera SEO-tjänster till en stor kundbas!

Diagram över placeringar på sökordet ”sökmotoroptimering” i tre av alla sökmotorer sedan 2003 till dags dato, med fjärdeplats som den genomsnittliga placeringen:

altavista

Altavistaranking

bing

Bingranking

Google ranking